Minőségpolitika

Vevői megelégedettség, vevőközpontúság

Tevékenységünket vevőink megfogalmazott igényei és ki nem mondott elvárásai alapján végezzük. Célunk, hogy minden vevőnknél elérjük és folyamatosan fenntartsuk a vevői megelégedettséget.

Minőség-központúság

Vállalatunk minőség szemléletét folyamatosan fejlesztjük és az ez iránti elkötelezettséget és elhivatottságot minden munkatársunkban erősítjük és fenntartjuk szervezetünk minden szintjén.

Megbízhatóság és pontosság

Arra törekszünk, hogy vállalásaink egyértelműek, mérhetőek és teljesíthetőek legyenek, hogy a kitűzött határidőket pontosan és az elvárt termékminőséget hibátlanul tudjuk megvalósítani.

Költséghatékonyság és rugalmasság

Vevőinkkel (partnereinkkel) hosszú távú, kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolat kialakítására törekszünk, amelynek alapjai a költséghatékonyság, a hozzáadott érték megfelelő aránya és a rugalmasság.

Folyamatos fejlesztés, eredményesség és hatékonyság

Vállaltunk folyamataira tervezett- és folyamatos fejlesztést, mérést valósítunk meg az eredményes és hatékony működés érdekében.

Vállalati kultúra

Hangsúlyt helyezünk az autóipari működés eredményeként létrejött vállalati kultúránk és tudásbázisunk megőrzésére, fejlesztésére a hosszú távú és fenntartható működtetésére.

Megfelelés a külső követelményeknek

Tevékenységünket a vonatkozó törvényi, hatósági előírásoknak, jogszabályoknak megfelelően és azokkal összhangban végezzük ránk nézve azokat kötelező érvényűnek tartjuk.

Környezeti politika:

A Dometal Kft. profilja autóipari alkatrészek préselése és hegesztése, fémalkatrészek gyártása, kezelése. A vállalat a működése során a Vevői igényeknek való megfelelés, a kiváló minőség előállítása a folyamatos fejlesztés mellett a környezetvédelem iránti elkötelezettség is fontos szerepet játszik. A Dometal Kft. a társadalom környezetvédelem iránt tanúsított fokozott figyelmét felismerte, valamint saját elhatározása szerint is fontosnak tartja, ezért döntött úgy, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos lépéseket beintegrálja működésébe.

Folyamatos felügyelet

A vállalat a politikában megfogalmazott célok és előirányzatok meghatározása mellett, azok aktualizálásra és folyamatos felülvizsgálására is kellő figyelmet fordít.

Kötelezettségeknek való megfelelés

A Dometal Kft. a jogszabályokkal és az MSZ EN ISO 14001:2015-tel összhangban alakította ki környezetirányítási rendszerét. Elkötelezett, hogy a jogszabályokat és egyéb előírásokat betartsa és a telephelyén betartassa.

Környezetterhelés felügyelet alatt tartása

A vállalat számára fontos a szennyezés megelőzése, a környezetre káros hatások csökkentése, az erőforrások gazdaságos felhasználása gyártási tevékenysége minden szegmensén.

Iránymutatás, fenntartható fejlődés

A működését és a környezetirányítási rendszer alkalmazási területét figyelembe véve irányelvei közt szerepel a fenntartható erőforrás használat, a környezetkímélő hulladék gyűjtés és kezelés, a klímaváltozást, illetve az üvegház hatást befolyásoló anyagok kibocsátásának csökkentése.

Elkötelezettség, példamutatás

A vezetőség elkötelezett a politikában leírtak megvalósítása, folyamatos fenntartása és fejlesztése mellett. A környezetközpontú szemléletet igyekszik úgy elterjeszteni a dolgozók körében, hogy ennek alapelveiről oktatásokat tart. Cél, hogy a követendő alapelvek érthetőek és mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, ennek eredményeként a dolgozók feladataikat a politikával összhangban végezzék, felelősségeikkel tisztában legyenek. A környezetvédelmi politika kötelező érvényű a Dometal Kft. és minden dolgozója számára. A politikát a vezetőség az érdekelt felek számára elérhetővé teszi.

Megrendelőink, partnereink elismerései: